Roulette Spelregels

De roulette spelregels zijn op zich minder ingewikkeld dan veel onervaren casino bezoekers wellicht denken. Daarom hieronder een beschrijving van het roulette spelverloop waarin die algemene spelregels tot uiting komen. Daarna een uitleg van de ‘La Partage’ en ‘En Prison’ spelregels welke spelregels roulette een nóg spannender spel maken.     

Hoe werkt roulette: het spelverloop

Elke roulette speelronde verloopt volgens een aantal stappen met elk eigen roulette spelregels. Ervan uitgaande dat een speler cash omgewisseld heeft in fiches en aan de roulette tafel zit zijn dit de volgende:

Stap 1: “Faites vos jeux!”

“Faites vos Jeux” is de aankondiging waarmee de croupier een nieuwe roulette speelronde opent. Vrij vertaald uit het Frans betekent het ‘Plaats uw inzet” (in het Engels ‘Place your bets’). Het is dus een ‘uitnodiging’ voor de spelers om hun  fiches op de gewenste nummers van het speelveld te plaatsen.

Zodra alle spelers zo’n beetje ingezet hebben zal de croupier het roulette wiel stoppen en de kogel eruit nemen. Vervolgens laat de croupier het roulette wiel draaien in tegengestelde richting als in de laatste speelronde. Tot slot lanceert de croupier de kogel op het wiel, in het tegengestelde van de draairichting. Na een paar seconden zal de croupier “Rien ne va plus” roepen. Op naar stap twee met roulette spelregels.

Stap 2: “Rien ne va plus”

Met ‘Rien ne va plus” (letterlijk: “Niets gaat meer”) geeft de croupier aan dat er niet meer ingezet mag worden. Elke fiche die na dit moment op het inzetveld geplaatst wordt is een ongeldige inzet. In het Engels wordt meestal “No more bets, please” gezegd. Dus stap twee valt wel mee, dus ook de roulette spelregels.

Stap 3: afronding en uitbetalen

Nadat het balletje op het roulette wiel op een nummer is gevallen zal de croupier het winnende nummer bekend maken. Op het winnende nummer op het speelveld wordt een markering geplaatst volgens de roulette spelregels, de markering is een zogeheten ‘dolly’. Vervolgens haalt de croupier eerst alle verloren inzetten weg en betaalt daarna de winnende spelers uit. Als dit gedaan is begint er weer een nieuwe speelronde met het “Faites vos Jeux!” van de croupier.

Mocht in een speelronde de ‘0’ of de ‘00’ (bij Amerikaans roulette) vallen dan wint het casino alle inzetten van de spelers. Spelers die in dat geval op de ‘0’ of de ‘00’ ingezet hadden krijgen hun winst natuurlijk wél gewoon uitbetaald. 

Conclusie stap 3

Zoals hierboven al aangegeven is het roulette spelverloop en zijn de roulette spelregels vrij simpel. De ‘kneep’ van het roulette spelen zit hem meer in kennis van de verschillende  inzetten en hun uitbetaling bij winst. Met welke spelregels roulette gespeeld wordt kan lichtelijk verschillen per spel, per casino en per roulette tafel. Het verloop van het spel blijft echter vrijwel altijd hetzelfde. 

Roulette spelregels: wiel

Het roulette wiel is ergens in de 17-de eeuw uitgevonden en is tegenwoordig waarschijnlijk het meest bekende casino ‘symbool’. Het bestaat uit een rondraaiende schijf met daarop 37 of 38 vakjes met zwart – rood gekleurde roulette nummers volgens de spelregels. Een balletje, ‘de kogel’, wordt op het wiel in tegengestelde draairichting ‘afgeschoten’ door de croupier. Zodra het balletje momentum verliest zal het in één van de vakjes en dus op een (winnend) nummer vallen.

Frans roulette wiel

Bij Frans en Europees roulette heeft het wiel 37 nummers volgens de spelregels, van 0 tot en met 36. De ‘0’ is groen gekleurd en de overige 36 rode en zwarte vakjes wisselen elkaar gelijkelijk af. Ook de even en oneven nummers zijn zoveel mogelijk evenredig over het wiel verdeeld. Tot slot ligt geen enkel nummer onder de 18 naast een ander nummer onder de 18. Op een Frans roulette wiel liggen alléén de nummers 5 en 10 naast elkaar.

Amerikaans roulette wiel

Bij Amerikaans roulette heeft het roulette wiel 38 vakjes volgens de roulette spelregels. Behalve de nummers 0 tot en met 36 heeft een Amerikaans roulette wiel een extra vakje voor de ‘00’. Deze ‘00’ (‘double zero’) ligt tegenover de ‘0’ en ook de overige roulette nummers op het wiel zijn anders verdeeld. Zo wisselen bijvoorbeeld de hoge en lage nummers zich alleen per paar van elkaar af. Wel zijn op een Amerikaans roulette wiel de rode en zwarte nummers eveneens volledig afgewisseld.

Roulette spelregels: tafel

De roulette tafel met het vilten speelveld waarop ingezet wordt bevat dezelfde roulette nummers als het roulette wiel. Bij Amerikaans roulette is de extra ‘00’ naast de normale ‘0’ op het inzetveld geplaatst. Onder de ‘0 / 00’ inzetvakken staan de 3 kolommen met de 12 nummers van 1 tot en met 36. Dit wordt het binnenste speelveld genoemd waarop ‘inside bets’ geplaatst kunnen worden.

Rondom het binnenste speelveld zie je de vakken met de zogeheten ‘outside bets’. Met deze vakken kun je inzetten op rode of zwarte nummers, even of oneven nummers en hoge of lage nummers.  Ook zijn er 3 vakken om op de eerste, tweede en derde 12 nummers in te zetten. Tot slot kan er op alle 12 nummers van de eerste, tweede of derde kolom ingezet worden. Tot zover de uitleg en roulette spelregels voor de tafel.

Inzetmogelijkheden op roulette tafel spelregels

Naast bovengenoemde inzet opties zijn er nog veel meer manieren waarop je bij roulette in kunt zetten volgens de spelregels: Hieronder een overzicht van die inzetten, hoe zij in het Frans en Engels genoemd worden en hoe zij uitbetalen bij winst.

Inside bets

Inside bets zijn dus inzetten op het binnenste gedeelte van het speelveld, inclusief de ‘0’ en eventueel de ‘00’.

Plein (Straight-up) = inzet op 1 nummer = 35 x de inzet uitbetaald;

À Cheval (Split) = inzet op 2 nummers (op het lijntje tussen 2 nummers) = 17 x de inzet uitbetaald;

Transversale (Street) = inzet op 3 nummers (links of rechts van een drietal) = 11 x de inzet uitbetaald;

Tranversale simples (Double Street, 6 Line) = inzet op 6 nummers (links of rechts van 2 x een drietal) = 5 x de inzet uitbetaald;

Carré (Corner, Square) = inzet op 4 nummers (op het kruispunt van 4 nummers). Ook inzetten op 0, 1, 2 en 3 is een Carré = 8 x de inzet uitbetaald;

Top Line Bet = inzetten op de nummers 0, 00, 1, 2 en 3 (alléén mogelijk bij Amerikaans roulette) = 6 x de inzet uitbetaald.

Trio = een inzet op 3 nummers tegelijk met telkens en ‘0’ of ‘00’ erbij = 11 x de inzet uitbetaald.

Outside bets

Met de buitenste vakken van het roulette tafel speelveld kun je de volgende inzetten maken:

Noir of Rouge (Black – Red) = inzetten op alle zwarte of alle rood gekleurde nummers;

Manque of Passe (Low – High) = inzetten op (respectievelijk) de nummers 1 tot en met 18 of 19 tot en met 36;

Pair of Impair (Even – Odd) = inzetten op alle even of alle oneven roulette nummers.

Extra uitleg

Bij bovenstaande inzetten wordt er ingezet op 18 nummers tegelijk en is de kans op winst bijna 50%. Deze inzetten worden ook wel ‘Chance simples’, ‘50/50 bets’ of ‘enkelvoudige inzetten’ genoemd. De uitbetaling ervan is 1 x de inzet.

Colonne (Column) = inzet op 12 nummers (onderaan een kolom) = 2 x de inzet uitbetaald;

P12 (1-st 12) = inzet op de nummers 1 tot en met 12 (het bovenste gedeelte van het speelveld);

M12 (2-nd 12) = inzet op de nummers 13 tot en met 24 (het middelste gedeelte van het speelveld);    

D12 (3-rd 12) = inzet op de nummers 25 tot en met 36 (het onderste gedeelte van het speelveld).

Extra uitleg

P12, M12 en D12 staat voor ‘premier 12’ (eerste 12), moyenne 12 (middelste 12) en ‘dernier 12’ (laatste 12). Het zijn dus respectievelijk de nummers 1 tot en met 12, 13 tot en met 24 en 25 tot en met 36. De ‘kolom’ inzetten en de P12, M12 en D12 inzetten worden ook wel ‘douzaines’ (dozens, dozijnen) genoemd. Voor ‘douzaine’ inzetten geldt een uitbetaling van 2 x de inzet.

Soms kan op een roulette tafel ook op 24 nummers tegelijk ingezet worden. Indien het gaat om 2 kolommen tegelijk dan heet dit een ‘Colonne à Cheval. Het kunnen ook de nummers 1 tot en met 24 of 23 tot en met 36 zijn. De uitbetaling bij winst is slechts de helft van de inzet. Daarom zullen er maar weinig spelers zijn die een dergelijke inzet plaatsen. In de meeste casino’s is deze inzet optie dan ook afgeschaft.     

Op de racebaan inzetten roulette spelregels

De meeste Franse roulette tafels hebben naast de inside- en outside bets ook een zogeheten racebaan (race track) inzetveld. Dit is een ovale ring waarop dezelfde nummers staan als op het roulettewiel en in dezelfde volgorde. In het midden van de ring staan ‘sectoren’ of’ series: combinaties van nummers waarop tegelijkertijd ingezet kan worden. Deze series en hun nummers zijn:

Jeu Zero (Zero Game) spelregels

Bij Jeu Zero wordt er ingezet op de nummers 12, 35, 3, 26, 0, 32 en 15. Dit zijn dus de 6 nummers die op een Frans roulette wiel aan weerszijde van de ‘0’ liggen. Deze inzet wordt gedaan met 4 fiches op het speelveld. Een ‘straight-up’ inzet op nummer 26 en 3 ‘split’ inzetten op 0 – 3, 12 – 15 en 32 – 35.

Voisins du Zero (Serie 0 / 2 / 3) spelregels

De Voisins du Zero is een inzet op (bijna) de helft van alle nummers op het roulette wiel, in totaal 17. Het gaat om een inzet met 8 fiches als volgt geplaatst: twee fiches op het ‘Trio’ 0, 2 en 3,  vijf fiches op de splits 4 – 7, 12 – 15, 18 – 21, 19 – 22 en 32 – 35 en één fiche op de corner 25 – 26 – 28 – 29. Soms wordt de ‘dubbele’ Trio inzet vervangen door een ‘enkele’ Trio inzet. In dat geval komt een dubbele ‘split’ inzet in plaats van de ‘corner’ inzet zodat er nog altijd 8 fiches ingezet worden.     

Orphelins (Orphans) spelregels

De Orphelins inzet betreft 8 nummers waarop met 5 fiches ingezet wordt. Het gaat om de vier splits 6 – 9, 14 – 17, 17 – 20 en 31 – 34 en één fiche op nummer 1. 

Tiers du Cylindre (Serie 5 / 8) spelregels

De Tiers du Cylindre inzet omvat 12 nummers en dus (bijna) 1/3 van het wiel (‘tiers‘ betekent ‘éénderde’). De 12 nummers zijn: 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16 en 33. Ze worden als 6 ‘split’ inzetten op het speelveld geplaats: op 5 – 8, op 10 – 11, op 13 – 16, op 23 – 24, op 27 – 30 en op 33 – 36. Een winst op een ‘tiers’ split wordt als 17:1 uitbetaald.

Voisins (Neighbors) spelregels

De Voisins (‘Buren’) inzet bedekt traditioneel 2 aan weerszijde aangrenzende nummers van een bepaald nummer. Zet je bijvoorbeeld ‘voisins’ in op nummer 20 dan krijgen de nummers 33, 1, 20, 14 en 31 elk een eigen fiche. Het gaat dus om 5 x een ‘straight-up’ inzet. Bij sommige roulette spellen kun je de ‘voisins’ op laten lopen tot 8 nummers aan elke zijde van een nummer.

Call en announced inzetten

Racebaan inzetten (en vooral combinaties ervan) zijn vaak té ingewikkeld om met fiches op het speelveld aan te kunnen geven. Daarom hebben spelers de mogelijkheid bepaalde combinaties ‘aan te kondigen’, te ‘roepen’ zonder dat zij voor die inzet hun fiches op het speelveld hoeven te plaatsen. Het verschil tussen een ‘geroepen’ (call) inzet en een ‘aangekondigde’ (announced) inzet is miniem.

Call inzet roulette spelregels

Bij een ‘call’ inzet hoeft een speler slechts te ‘roepen’ waarna de dealer de inzetten plaatst. De speler krijgt ‘krediet’ van het casino en hoeft geen fiches te tonen om de inzet te kunnen plaatsen. Deze vorm van inzetten is tegenwoordig in maar weinig casino’s toegestaan en in sommige landen zelfs verboden.

Announced inzet roulette spelregels

Bij een ‘aangekondigde’ inzet moet de speler (na het aankondigen) de waarde van de inzet wél in fiches apart zetten. Er worden echter eveneens geen fiches op het speelveld geplaatst; de croupier ‘onthoudt’ de weddenschap. Mocht de speler winnen dan betaalt de croupier die winst gewoon uit. Verliest de speler dan neemt de croupier de apart gezette inzet in.

Call en announced inzetten worden gebruikt door de meest ervaren spelers om bovenstaande racebaan inzetten en combinaties daarvan te plaatsen. Dit bespaart de high roller het ‘gedoe’ om met een veelheid aan fiches op de roulette tafel in te zetten.

Speciale inzetten

Behalve alle bovenstaande inside-, outside- en racebaan inzetten zijn er nog een aantal speciale roulette inzet combinaties mogelijk. Hieronder een greep uit deze speciale roulette inzetmogelijkheden.

Finale inzetten roulette spelregels

De ‘Finale’ (of ‘Final bets’) inzetten zijn gelijktijdige inzetten op nummers  die allemaal met een bepaald nummer eindigen. Zo is een ‘finale plein 4’ inzet een ‘straight-up’ inzet op nummer 4, nummer 14, nummer 24 en nummer 34.  Alle ‘finale’ inzetten van 1 tot en met 5 worden gespeeld met vier fiches. Alle finale inzetten van 6 tot en met 9 worden gespeeld met drie fiches tegelijk. Dus een ‘finale plein 8’ is een inzet met één fiche op elk van de nummers 8, 18 en 28.

Varianten op de ‘Finale’ inzetten zijn ‘Finale Cheval’ en ‘Finale Cheval Plein’. Een ‘finale cheval 2 / 5’ zijn ‘split’ inzetten op de nummers 2 – 5, 12 – 15, 22 – 25 en 32 – 35. Een voorbeeld van een ‘finale cheval plein 2 / 3’ is inzet op nummers 2 – 3, 12 – 13, 22 – 23 en 32 – 33. Het verschil is dat bij ‘finale cheval’ het altijd ‘split’ inzetten betreffen terwijl dit bij ‘finale cheval plein’ niet zio hoeft te zijn.

Varianten roulette spelregels

Rode en zwarte splits: ‘Rode splits’ zijn inzetten op alle rode nummers waarop als een ‘split’ ingezet kan worden. Dit zijn dus: 9 – 12, 16 – 19, 18 – 21 en 27 – 30.

De ‘zwarte splits’ zijn alle zwarte split inzetten: 8 – 11, 10 – 11, 10 – 13, 17 – 20, 26 – 29, 28 – 29 en 28 – 31.

De ‘Snake’ inzet: De ‘Snake’ (= ‘slang’) inzet bedekt 12 (alléén rode) nummers en met op elk nummer een ‘plein’ (straight) inzet. Het gaat om de nummers 1, 5, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 27, 30, 32 en 34. Als men deze nummers met een lijn aan elkaar verbindt valt er een ‘slangachtig’ patroon te zien, vandaar de naam. 

Orphelin Plein: De Orphelin Plein is dezelfde inzet als een ‘normale’ orphelin inzet. ‘Plein’ wil echter zeggen dat op alle 8 nummers een fiche geplaatst wordt. Het zijn dus 8 ‘straight-up’ bets in plaats van 4 splits en één straight-up zoals bij de gewone orphelin inzet.

Overige roulette spelregels

Afgezien van al het bovenstaande kunnen er in casino’s roulette regels gelden ten aanzien van de limieten bij inzet opties. Tot slot een uitleg over de potentieel zéér voordelige ‘La Partage’ en ‘En Prison’ regels bij Frans roulette.

Maximum inzet limieten

Afhankelijk van het casino waarin gespeeld wordt kunnen er maximum limieten aan specifieke inzetten verbonden zijn. Zo mag je bijvoorbeeld met een ‘straight-up’ inzet in een bepaald casino maximaal € 200 inzetten. Terwijl op dezelfde roulette tafel een ‘kolom’ inzet wellicht maximaal € 50 mag bedragen. Naast per inzet en per casino kunnen limieten ook per roulette tafel in hetzelfde casino verschillen.

La Partage roulette regel

Indien de La Partage roulette regel van kracht is dan krijgt de speler de helft van zijn inzet terug wanneer ‘0’ het winnende nummer is. In het Frans betekent ‘La Partage’ immers ‘het delen’ of ‘de verdeling’. De la partage regel geldt alléén voor weddenschappen op zwarte / rode, hoge / lage of even / oneven nummers. Alle spelers die géén ‘50/50’ inzet gedaan hadden zijn hun fiches sowiewso kwijt.

En Prison roulette regel

De ‘En Prison’ roulette regel is een variant van de La Partage voorziening. Indien deze regel geldt en ‘0’ is het winnende nummer dan krijgt de speler een soort van ‘tweede kans’. De ‘chance simples’ (50 / 50) inzetten blijven op het speelveld staan voor de volgende speelronde. ‘En Prison’ betekent namelijk ‘in de gevangenis’ en de inzet wordt zodoende ‘vastgezet’. Wint de speler de volgende speelronde dan wordt alleen de inzet terugbetaald. Wordt de ‘herkansingsronde’ verloren dan is de speler de inzet kwijt.

Mocht er opnieuw een ‘0’ als winnend nummer verschijnen dan is het afhankelijk van het casino wat de uitkomst is. Het kan zijn dat de speler de inzet terugwint, verliest of de helft ervan terug krijgt (zoals bij La Partage). Het kan ook zijn dat er opnieuw een En Prison speelronde volgt.

Normaal gesproken is het casino huisvoordeel ten opzichte van de speler bij Frans roulette 2.7%. De La Partage en de En Prison regel brengen dit voordeel bij 50 / 50 inzetten terug tot slechts 1.35%. Het verschil tussen ‘Frans’ en ‘Europees’ roulette is overigens dat bij Europees roulette de La Partage en En Prison regels niet gelden.