Blackjack Regels

Er bestaan meerdere varianten van blackjack die allemaal zo hun eigen karakteristieken en ‘eigen aardigheden’ hebben. Het kan gespeeld worden met slechts één pak van 52 kaarten (zonder de jokers) maar ook met 2, 4, 6 of zelfs 8 kaartspellen tegelijk. Ook de regels verschillen per variant wat dan weer van invloed is op het spelverloop van een blackjack speelronde. Toch blijft in essentie het doel van het spel altijd hetzelfde. Hieronder volgt een beschrijving van black jack zoals het in de meeste casino’s gespeeld wordt.

Spelregels Blackjack

Ongeacht ‘alternatieve’ regels die bij blackjack kunnen gelden is het doel van het spel altijd hetzelfde, namelijk:

“Het doel van een blackjack speelronde is om als speler méér punten dan de dealer te behalen, zonder daarbij over 21 punten te gaan”

De waarden van de kaarten bij blackjack zijn hierbij de volgende:

 • Heer, Vrouw, Boer, 10 = 10 punten
 • 2 tot en met 9 = hun eigen waarde (‘face value’)
 • Aas = 1 of 11

Omdat de Aas 1 of 11 punten vertegenwoordigt spreken we van ‘soft’ handen en ‘hard’ handen. Een ‘soft’ hand is is een hand waarbij de Aas als 11 gerekend wordt. Krijgt de speler bijvoorbeeld als eerste een 3 gedeeld en daarna een Aas dan heeft de speler dus ‘soft 14’ (3 + 11). Koopt de speler vervolgens een 9, dan veranderd de waarde van de Aas in 1 punt en heeft de speler dus een ‘harde’ 13 (3 + 1 + 9 = 13). Ditzelfde principe geldt voor de handen de dealer.

Bij blackjack is de ‘kleur’ van de kaarten (harten, ruiten, schoppen en klaveren) in principe niet belangrijk. Alleen bij speciale ‘bonussen’ verbonden aan het spel kan de kleur een rol spelen.

Blackjack tafel

De blackjack tafel bestaat uit een halve cirkel met daarop verschillende inzet vakken en informatie over de black jack regels. Ook staat er op de tafel de ‘shoe’ (de ‘schoen’) met daarin de geschudde kaartspellen en een ‘discard tray’. De dealer deelt kaarten uit de shoe en in de discard tray wordt (na een speelronde) de gespeelde kaarten bewaard  Tot slot heeft de dealer een bak met fiches voor zich om spelers mee uit te betalen en cash geld in fiches om te wisselen.

De dealer zit aan het rechte stuk van de tafel, de spelers in een halve cirkel tegenover hem of haar. In een écht casino heeft een blackjack tafel meestal  5 of 7 inzetvakken, ‘boxen’ genaamd.

Spelverloop van blackjack

Een blackjack speelronde verloopt globaal als volgt:

1. De  spelers zetten hun fiches met de gewenste waarde in op een inzetbox;

Zodra alle spelers ingezet hebben deelt de dealer (beginnend bij de eerste speler die links van de dealer aan de blackjack tafel zit) 1 open kaart. Als laatste deelt de dealer ook zichzelf een open kaart. In een meteen daarop volgende deelronde deelt de dealer alléén de spelers een (tweede) open kaart.

 1. Een of meerdere kaarten te kopen om dichter bij 21 punten te komen, of;
 2. te passen (en dus géén extra kaart gedeeld te krijgen).

Spelers mogen zoveel kaarten kopen als zij willen om een zo hoog mogelijk aantal punten of 21 punten te behalen. En zolang zij die score nog niet in hun hand hebben mag er op elk ogenblik gepast worden.

Mocht er daadwerkelijk 21 punten behaald zijn dan passen zij automatisch (en wachten af tot de dealer speelt). Indien zij echter méér dan 21 punten gekocht hebben dan verliezen zij en wint de bank hun inzet. Die verliezende inzet wordt op dat moment onmiddelijk door de dealer geïnt.

Wanneer de eerste 2 kaarten bijvoorbeeld een 9 en een 3 waren (wat een totaal van 12 punten geeft) en daar wordt een 8 bijgekocht (= 20 punten), dan is het verstandig om te passen. De kans is immers groot dat een volgende gekochte kaart een totaal van méér dan 21 punten geeft waardoor de speler verliest.  

‘Kopen’, ‘passen‘ en ‘verliezen’ wordt doorgaans met de Engelse termen ‘Hit’, ‘Stand’ en ‘Bust’ aangeduid.

Nadat alle spelers ofwel gepast hebben, ofwel zichzelf ‘dood’ gekocht hebben is het de beurt aan de dealer om te spelen.

3. De dealer deelt zichzelf een tweede (open) kaart en zal (afhankelijk van de waarde van de hand) ofwel:

 1. De hand met die van de spelers vegelijken indien de eerste 2 kaarten van de dealer al meteen 17 of méér dan 17 punten bedragen. In dat geval zal de dealer de winnende speler(s) uitbetalen en de inzet van verliezende spelers innen.
 2. Er kaarten bijkopen om 17 punten of méér te behalen (daarbij wél onder de 21 punten blijvend). Zodra de dealer tot aan 17, 18, 19, 20 of 21 punten bijgekocht heeft volgt uitbetaling aan winnaars of inname van inzet van de verliezers.

Een belangrijke regel bij blackjack is dat de dealer bij 17 punten (of meer, tot aan 21 punten) MOET passen. Heeft de dealer slechts een totaal van 16 punten (of minder) in de hand dan is de dealer verplicht te kopen totdat op z´n minst 17 punten behaald is.  

Er zijn dus de volgende uitkomsten van een blackjack speelronde mogelijk:

 • De speler koopt méér dan 21 punten: de dealer wint.
 • Speler heeft méér punten dan de dealer: speler wint;
 • De dealer heeft meer punten dan de speler: de speler verliest;
 • Dealer en de speler hebben allebei evenveel punten: het is ‘gelijkspel’ (een ‘push’) en de speler krijgt alléén de inzet terug;  
 • De dealer gaat ‘bust’ (koopt meer dan 21 punten): de speler die gepast had wint.

Black jack regels: de hand

Het kan ook zijn, in het meest gunstige geval, dat de speler al meteen bij de eerste twee kaarten 21 punten heeft. Dit is per definitie dus een Aas (11 punten) en een 10, een Boer, een Vrouw of een Heer (10 punten). Deze hand van 21 punten met slechts 2 kaarten  wordt een ‘Black Jack’ genoemd.

In het voorbeeld hierboven (waarbij de dealer zichzelf de tweede kaart pas deelt als hij of zij moet spelen) blijft een eventuele Black Jack van een speler staan tot dat moment. Mocht de tweede gedeelde kaart van de dealer óók tot een Black Jack leiden, dan is het dus ‘gelijkspel’.

Uitbetaling

De uitbetaling van winnende handen is bij blackjack doorgaans als volgt:

 • Een reguliere winnende hand (de speler heeft meer punten dan de dealer of de dealer heeft zichzelf ‘dood’ gekocht) = 1:1 uitbetaald

(de speler krijgt de inzet terug en diezelfde inzet als winst);

 • Een winnende hand middels Black Jack = 3:2 uitbetaald

(heeft de speler € 10 ingezet dan wordt er € 15 als winst uitbetaald plus de eigen inzet terug).

Verschillende black jack regels varianten

Voordat we de blackjack regels uitleggen is het belangrijk op te merken dat het spelverloop per blackjack tafel kan verschillen. En dat verschil in spelverloop kan in meer of mindere mate ook de kansen op winst voor de speler beïnvloeden. Het heeft onder anders te maken met hoe de dealer zijn eigen (eerste twee) kaarten deelt en bekijkt.

Hole Card blackjack regels

Dat kan namelijk meteen tijdens de eerste twee deelrondes zijn: de dealer deelt de spelers twee open kaarten en zichzelf één open kaart én een dichte. Heeft de dealer een 10 of een Aas als eerste kaart getrokken dan zal hij na de deelronde de tweede dealerkaart bekijken om te checken of de bank wellicht blackjack heeft.

Is dit het geval dan wint de dealer alle inzetten (en is het gelijkspel voor een eventuele speler met eveneens blackjack). Heeft de dealer GEEN blackjack , dan is dat op dat moment meteen duidelijk voor de spelers. Zij kunnen hier dus rekening mee houden tijdens het uitspelen van hun hand in de daaropvolgende speelronde. Deze vorm vam blackjack wordt ‘Hole Card Game’ genoemd, waarbij de ‘hole card’ de dichte kaart van de dealer is.

No Hole Card black jack regels

Het kan echter ook zijn dat dealer zichzelf tijdens de deelrondes slechts één kaart (open) deelt. De tweede hole card wordt in dat geval pas getrokken nadat alle handen van de spelers gespeeld zijn. Heeft de dealer dán blackjack, dan zijn alle spelers hun inzet kwijt (behalve spelers met zelf ook blackjack). Deze vorm van blackjack is doorgaans in Europese casino’s te vinden en wordt ‘No Hole Card Blackjack’ genoemd.

Het nadeel van ‘No Hole Card’ blackjack is dat spelers tijdens de speelronde eventueel splitsen of hun inzet verhogen. Als de dealer dan uiteindelijk blackjack heeft dan zijn zij die (extra) inzetten óók kwijt.

Bij ‘hole card games’ is een dealer blackjack meteen aan het begin van de speelronde duidelijk waarna diezelfde speelronde eindigt. De spelers verliezen dan dus alleen de initiële inzet en spelers met blackjack (een ‘push’) krijgen hun inzet meestal terug. De ‘hole card’ variant brengt het casino huisvoordeel terug met ongeveer 0.11%. ten opzichte van ‘no hole card’ games.

Overige blackjack regels varianten

Naast de ‘no hole’ en ‘hole card’ versies bestaan er nog een aantal andere varianten van blackjack. Wij belichten hier kort de meest bekende vier: Double Exposure Blackjack, Pontoon, Spanish 21 en Twenty-One.

Double Exposure blackjack regels

Double Exposure is een blackjack variant waarbij de dealer zichzelf twee open kaarten deelt aan het begin van een speelronde. De spelers zijn dus volledig op de hoogte van de hand van de dealer en kunnen hun spel daarop afstemmen. Heeft de dealer bijvoorbeeld 18 dan weet de speler dat hij of zij op méér dan 18 moet uitkomen.

Helaas maakt de ‘voorkennis’ van de speler bij Double Exposure Blackjack meestal weinig verschil voor de kans op winst. Vaak gelden er allerlei voor de speler ongunstige regels, zoals 1:1 uitbetaling van blackjack winst in plaats van 3:2.

Pontoon blackjack regels

Pontoon wordt vaak aangeduid als de Britse uitvoering van blackjack. Het spel wordt dan ook veel gespeeld in casino’s die zich in Engelstalige landen bevinden. Hoewel Pontoon hetzelfde spelverloop kent en dezelfde basisregels  heeft als blackjack, zijn er ook grote verschillen in regels en opties. Zo wordt Pontoon gespeeld zonder de tienen in het spel (48 kaarten per deck) en worden dealer kaarten dicht gedeeld. Een ander belangrijk en kenmerkend aspekt van Pontoon zijn de bonussen die uitgekeerd worden bij bepaalde handen.

Zoals Pontoon een variant van blackjack is, heeft Pontoon zelf ook weer een groot aantal varianten. De meeste casino’s hebben zelfs hun geheel eigen ‘customized’ versie op hun casinovloer.

Spanish 21 blackjack regels

Spanish 21 lijkt veel op Pontoon en wordt op sommige plekken ook onder diezelfde naam (‘Pontoon’) gespeeld. Dit terwijl het op essentiële punten tóch verschillende games kunnen zijn. Bij Spanish 21 wordt er eveneens met een spellen van 48 kaarten gespeeld. En net als bij Pontoon kent ook Spanish 21 vele bonussen indien de speler een bepaalde hand heeft.

Het wezenlijke verschil met Pontoon is dat bij Spanish 21 de dealer wel een zichtbare hole card gedeeld krijgt. Wat dat betreft zou Spanish 21 de speler dus een groter voordeel ten opzichte van het casino moeten geven.

Twenty-One black jack regels

Twenty-One is natuurlijk het een-en-twintigen wat ook in Nederlandse huis, tuin en keuken door veel mensen gespeeld wordt. Bij deze variant, in feite de ‘oervorm’ van blackjack, hebben de kaarten andere waarden en kunnen er onnoemelijk veel verschillende regels gelden. Het doel blijft nog steeds om meer punten dan de dealer te hebben en is 21 punten nog steeds het hoogst haalbare.

Black jack spelregels: moet de dealer kopen of passen?

De belangrijkste blackjack regel bepaald of de dealer moet passen bij een ‘softe’ 17 of bij een ‘harde’ 17. De twee verschillende regels worden meestal als volgt (op de blackjack tafel) omschreven:

‘De dealer moet kopen bij 16 punten en passen bij ‘soft’ 17’

of;

‘De dealer moet kopen bij soft 17’

Eerste geval

Wordt de eerste regel toegepast dan moet de dealer al passen zodra zijn hand 17 punten telt. Dus óók als dat een ‘soft’ 17 betreft, met behulp van een Aas als 11 punten tellend (bijvoorbeeld een Aas, een 4 en een 2) .

Tweede geval

In het tweede geval zal de dealer alléén dan passen als zijn of haar hand een ‘harde’ 17 toont. Trekt de dealer dus een Aas en een 6 (samen ‘soft’ 17) dan moet er doorgekocht worden. Trekt de dealer vervolgens een 10, dan wordt de Aas automatisch als ‘1’ gerekend. Het totaal van de hand komt dan op een ‘harde’ 17 uit: Aas 1 + 6 + 10. Slechts bij deze harde 17 is de dealer verplicht te passen en winnende en gelijkspelende spelers uit te betalen.

Zou de dealer in plaats van een 10 een Aas getrokken hebben, dan komt het totaal op 18 punten voor de dealer. Alle spelers die op 17 gepast hadden verliezen in dat geval Het moge duidelijk zijn dat de speler bij passen op ‘soft’ 17 een voordeel heeft ten opzichte van het casino. Want trekt, volgens de tweede regel, de dealer door, dan is de kans groter dat de dealer uiteindelijk op een hoger puntentotaal uitkomt. De ‘passen-op-soft-17’ regel in plaats van passen op een harde 17 vermindert het casino huisvoordeel met ongeveer 0.2%.

Blackjack regels in spelsituaties

Naast de hierboven beschreven spelregels zijn de blackjack regels hieronder van toepassing op bepaalde spelsituaties. Het gaat om momenten tijdens een speelronde waarop de speler beslissingen ten aanzien van zijn of haar hand kan nemen. Naast het standaard ‘kopen’ of ‘passen’ kunnen spelers kiezen voor opties als (onder andere) ‘split’, ‘double down‘ en ‘insurance’. Ook de regels ten aanzien van deze spelersbeslissingen kunnen per casino en per blackjack tafel verschillen.

Double Down black jack regels

Double Down inblackjack betekend dat een speler de initiële inzet verhoogt en koopt daarmee (verplicht) slechts één kaart. De meeste spelers passen Double Down toe wanneer zij een totaal van 9, 10 of 11 punten hebben. De kans is namelijk groot dat die enige gedeelde kaart een 10 is wat hen een ‘sterke’ hand geeft ten opzichte van de dealer. Een speler kan alléén voor Double Down kiezen na de eerste 2 gedeelde kaarten (dus niet tijdens het verder uitspelen van de hand). De Double Down regel kan verder op de volgende manieren toegepast worden:

 • De speler mag alleen Double Down-en bij een totaal van 9, 10 of 11 punten;
 • Speler mag bij elk puntentotaal Double Down-en (of eventueel alléén indien het totaal aan punten minder is dan of gelijk is aan 11);
 • De speler is wel of niet verplicht de initiële inzet met 100% te verhogen (te verdubbelen) of, bijvoorbeeld, slechts met de helft. De verhoging kan echter nóóit meer zijn dan het originele inzetbedrag.

Splitsen black jack regels

een speler kan er voor kiezen om te ‘splitten’ als de eerste twee gedeelde kaarten identiek zijn (bijvoorbeeld 2 negens). Van 1 hand worden er 2 gemaakt en op elke hand zet de speler de initiële inzet in. Bij het splitsen kunnen de volgende regels gelden:

 • Na een eerste ‘split’ mag de speler wel of niet nogmaals splitsen. Stel, de speler krijgt 2 negens en besluit te splitten. Op iedere gesplitste negen wordt nogmaals een negen als tweede kaart gedeeld… In sommige casino’s kan er dan opnieuw gesplitst worden zodat de speler met 3 of zelfs 4 handen tegelijk speelt. In andere casino’s kan dit juist weer niet en mag er maar één (of maximaal twee) keer gesplit worden.
 • De speler mag wel of niet de Double Down regel toepassen op een gesplitste hand;
 • Na een split van 2 Azen krijgt een speler op iedere Aas slechts één (tweede) kaart en past vervolgens automatisch. De speler kan bij deze vorm van splitten dus geen extra kaarten kopen.        

Insurance black jack regels

Wanneer de dealer als eerste (open) kaart een Aas krijgt kan hij de spelers ‘insurance’ (verzekering) aanbieden. De speler verzekert zich hiermee tegen een eventuele blackjack van de dealer. De kosten van Insurance bedragen de helft van de eerste inzet.

Heeft de dealer inderdaad blackjack dan wordt de Insurance inzet 2:1 uitbetaald (maar de inzet op de hand is de speler kwijt).Heeft de dealer géén blackjack dan is de speler enkel de Insurance inzet kwijt en wordt de hand gewoon uitgespeeld.

Even Money black jack regels

Als een speler een Blackjack gedeeld heeft gekregen en de eerste open kaart van de dealer is een Aas dan wordt deze speler ‘Even Money’ aangeboden. Accepteert de speler dit dan krijgt deze de inzet 1 op 1 uitbetaald en nis de hand uitgespeeld. De speler voorkomt zodoende dat de speelronde in gelijkspel eindigt mocht de dealer inderdaad blackjack hebben. ‘Even Money’ is in feite de Insurance van een blackjack hand tegen een (mogelijke) blackjack hand van de dealer.

Surrender (Overgeven) black jack spelregels

Ten slotte hebben spelers aan sommige blackjack tafels de mogelijkheid om voor ‘Surrender’ (‘overgeven’) te kiezen. Heeft de dealer bijvoorbeeld een Aas of een 10 als open kaart en de speler een ‘zwakke’ hand (bijvoorbeeld 15 of 16 punten) dan kan de speler (alléén na de eerste 2 gedeelde kaarten) voor opgeven kiezen. Bij Surrender mag de speler de helft van de inzet behouden, de andere helft gaat naar het casino.

Twijfel over black jack spelregels? Vraag het de live blackjack dealer

Speel je blackjack online, dan is ofwel de live dealer de aangewezen persoon om je ergens mee te helpen, ofwel de casino helpdesk. Het kan natuurlijk sowieso nooit kwaad om van tevoren de geschreven regels van een blackjack tafel grondig door te nemen.